UDK: 61+061.231=862=20
Maked med pregled 2001; 55(Suplement 47):5

CODEN: MKMPA3

ISSN 0025-1097
Maked med pregled 2001; 55(Supplement 47):5

 

PREDGOVOR

 

Vo sklop na 2. Makedonski imunolo{ki kongres, Ohrid od 13-17 juni 2000 godina, se odr`aa nekolku simpoziumi od koi simpoziumot na tema Specifi~na imunoterapija be{e osobeno poseten i zabele`an po modernata tematika, vnimatelno izbranata sodr`ina na predavawata, reprezentativnosta na u~esnicite i osobeno interesnata i bogata diskusija.

Za oblikuvaweto na ovaa publikacija osobena blagodarnost im iska`uvam na M-r Sne`ana Milkovska, asist. d-r Sne`ana Ristetska-Ku~ i Slavica Petrovska, dipl. pedagog od Institutot za medicina na trudot, Skopje za kompjuterskata obrabotka na tekstovite, kako i na primarius asist. d-r Stefan Todorov, direktor na Institutot za medicina na trudot za tehni~kata pomo{ pri oblikuvaweto na ovoj suplement. Isto taka na asist. d-r Aleksandar Petli~kovski od Institutot za imunologija pri Institutite na Medicinski fakultet vo Skopje koj pomogna vo definitivnoto oblikuvawe na ovoj suplement za {to osobeno mu se zablagodaruvam.

Finansiskata poddr{ka na firmata Allergy Therapeutics be{e neophodna za da mo`e da go otpe~atime ovoj suplement i da im go napravime dostapen na site lekari od Makedonija i od sosednite zemji u~esnici na Kongresot.

Se nadevam deka sodr`inata na ovoj suplement na Makedonskiot medicinski pregled }e im ovozmo`i na lekarite ne samo da se zapoznaat so specifi~nata imunoterapija, tuku i da zapo~nat da ja primenuvaat vo svojata rabota so pacientite, bidej}i spored SZO taa denes e imperativ bez koj ne mo`e da se zamisli modernata klini~ka imunologija.

 

Makedonsko zdru`enie za bazi~na,
klini~ka imunologija i alergologija

 

Pretsedatel,

Prof. d-r Mirko Spiroski

Skopje, 12. januari 2001 godina

 


Copyright (c) 2001 by Macedonian Society of Basic, Clinical Immunology and Allergology.
All rights reserved.
WEB design: Mirko Spiroski, MD, PhD
Optimally viewed with Internet Explorer
Revised:
March 5, 2001